3.06.16

(andmed Eesti Statistika lehelt)

 

RÄGAVERE VALD

Valik andmeid
  2012 2013 2014 2015 2016
Rahvaarv, 1. jaanuar 909 890 871 852 821
Elussünnid 5 9 8 7 ...
Surmad 10 14 13 17 ...
Sisseränne 8 19 18 31 ...
Väljaränne 46 32 32 50 ...
Ülalpeetavate määr 56,7 56,1 56,4 54,1 ...
Demograafiline tööturusurveindeks 0,82 0,80 0,81 0,75 ...
           
Kohalikud eelarved, tuhat eurot          
Tulud kokku 1 230,7 1 050,7 1 011,2 ... ...
füüsilise isiku tulumaks 369,7 394,8 424,3 ... ...
Kulud kokku 1 206,0 1 102,8 944,3 ... ...
üldised valitsemissektori teenused 79,0 77,3 90,0 ... ...
majandus 59,3 49,9 45,4 ... ...
haridus 365,5 368,3 386,8 ... ...
sotsiaalne kaitse 204,5 208,5 244,5 ... ...
           
Toimetulekutoetused, eurot 5 122,0 7 337,5 5 180,0 2 378,0 ...
           
Registreeritud töötud 26 17 13 13 ...
           
Äriühingud 36 40 ... ... ...
Müügitulu, miljonit eurot 5,65 6,60 ... ... ...
           
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 746,92 788,29 856,42 909,66 ...
Brutotulu saajad keskmiselt kuus 332 335 324 320 ...
           
Kasutusse lubatud          
eluruumide pind, m² 0 0 100 140 ...
mitteelamute suletud netopind, m² 32 1 059 279 440 ...
           
Üldhariduse päevaõpe          
Koolid 1 1 1 1 ...
Õpilased 60 53 42 42 ...
           
Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 2 2 2 1 ...
lugejaid 240 222 254 204 ...
 

 

Toimetaja: TEA RUNOVSKI

Statistika

Rahvaarv: 821
Pindala: 173,7 km²
Suurim asula: Ulvi (302)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 14

Rägavere valla külad