« Назад

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. novembril 2017 kell 16.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Maavanemale arvamuse andmine kinnisasja omandamise kohta

Ettekandja: maanõunik Anu Are.

2. Arvamuse andmine Vinni II kruusakarjääri korrastamistingimuste kohta

2.1 Arvamuse andmine Vinni III kruusakarjääri korrastamistingimuste kohta

Ettekandja:majandusnõunik Peeter Kalvet.

3. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine

Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

4.Vinni Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

5.Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

6. Lähetusse saatmine

Ettekandja: volikogu aseesimees Ruth Pulk.

7. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

8.Vinni Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.


Meelis Maine

Esimees