06.06.17

(andmed Eesti Statistika lehelt)

Valik andmeid: Rägavere vald

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Rahvaarv, 1. jaanuar 890 871 852 821 825
Elussünnid 9 8 7 6 ...
Surmad 14 13 17 ... ...
Sisseränne 19 18 31 54 ...
Väljaränne 32 32 50 45 ...
Ülalpeetavate määr 56,1 56,4 54,1 45,1 ...
Demograafiline tööturusurveindeks 0,80 0,81 0,75 0,55 ...
           
Kohalikud eelarved, tuhat eurot          
Põhitegevuse tulud kokku 908,4 966,5 989,6 ... ...
füüsilise isiku tulumaks 394,8 426,4 446,3 ... ...
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku 1 102,8 949,4 1 070,1 ... ...
üldised valitsemissektori teenused 77,3 90,7 96,6 ... ...
majandus 49,9 50,1 85,8 ... ...
vaba aeg, kultuur ja religioon 246,9 133,7 97,9 ... ...
haridus 368,3 386,6 463,0 ... ...
sotsiaalne kaitse 208,5 246,5 249,6 ... ...
           
Toimetulekutoetused, eurot 7 337,5 5 180,0 2 378,0 6 606,2 ...
           
Registreeritud töötud 17 13 13 19 ...
           
Äriühingud 40 40 ... ... ...
Müügitulu, miljonit eurot 6,60 6,29 ... ... ...
           
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 788,29 856,42 909,66 1 018,99 ...
Brutotulu saajad keskmiselt kuus 335 324 320 319 ...
           
Kasutusse lubatud          
eluruumide pind, m² 0 100 140 0 ...
mitteelamute suletud netopind, m² 1 059 279 440 33 ...
           
Üldhariduse päevaõpe          
Koolid 1 1 1 1 ...
Õpilased 53 42 42 38 ...
           
Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 2 2 1 1 ...
lugejaid 222 254 204 188 ...

 

Автор: TEA RUNOVSKI

Statistika

Население: 821
Площадь: 173,7 km²
Крупнейшее поселение: Ulvi (302)
Школы: 1
Детские сады: 1
Деревни: 14

Rägavere valla külad