29.04.16

MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU on 01. juunil 2006.a Aseri, Lüganuse, Maidla, Rägavere ja Sonda valdade ning Püssi linna ja nendes omavalitsustes asuvate ettevõtjate ning mittetulundusühingute poolt asutatud mittetulundusühing, mille põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.

Автор: TEA RUNOVSKI

MTÜ-d ja OÜ-d

20.01.17

MTÜ Rägavere Valla Huviklubi Projektid rahvatantsust ekstreem spordialadeni Tähtsamad projektid RMK maadele Mõedaka motoseiklusraja rajamine, Ulvi tiikide projekteerimine, LEADER meetmega 7 ATV koos turvavarustuse ja järelhaagise soetamine

MTÜ Miila Hiiemäe - Miila küla külaselts

MTÜ Külaselts KAI - Kantküla küla külaselts

MTÜ Sae küla - Sae küla külaselts 

- MTÜ Uljaste küla - Uljaste küla külaselts

- MTÜ Mõedaku - Mõedaku Spordibaasi juures tegutsev mittetulundusühing

- OÜ Viru Haljastus - Haljastusega tegelev perefirma
- OÜ Ojasaare Loodusmatk - Pakutakse sportimisvõimalusi: golf, tennis

 

MTÜ-dele toetuse andmise kord

Автор: TEA RUNOVSKI

MTÜ Rägavere Huviklubi

06.06.17

Rännak läbi Rägavere metsaradade

Автор: TEA RUNOVSKI