Ulvi hooldekodu

20.11.14

Aadress

Ulvi küla 46701

Rägavere vald 

Lääne- Virumaa

Juhataja Maarika Koppel

Telefon 329 3282, 505 6657

E-Post: maarikakoppel@hotmail.com

Ulvi Hooldekodu on Rägavere valla eelarves olev üldtüüpi ööpäevane hooldeasutus, mis on loodud eakatele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks.

Ulvi Hooldekodu põhimäärus

Автор: TEA RUNOVSKI

Ulvi hooldekodu

20.11.14

Ulvi hooldekodu

Автор: TEA RUNOVSKI