Hange: Põlula kooli küttesüsteemi projekteerimine-ehitamine taastuvale energiale

14.10.15

Rägavere Vallavalitsus on välja kuulutanud lihtmenetlusega riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtu lepingus, mis hõlmab Põlula kooli küttesüsteemi ümberehitamist praeguselt elektriküttelt maaküttele.

Hanke nimetus: „Põlula kooli küttesüsteemi projekteerimine-ehitamine taastuvale energiale", riigihangete registri reg. nr 160400.

Hankemenetlus: Lihthange. Hankemenetlus toimub e-riigihangete keskkonnas riigihangete registris (www.riigihanked.riik.ee). 

Hanke väljakuulutamine: Hange on avaldatud riigihangete registris alates 9. juunist 2015. a.Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19. juuni 2015.a. kell 12:00.

Hankija: Rägavere Vallavalitsus.

Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete registri e-keskkonnast. Kontaktisik küsimuste korral: Lembit Talli, tel. 3292346, mob. 5179729,  E-post: lembit@ragaverevv.ee.

Автор: TEA RUNOVSKI