Hanketeade: Kohalike teede remont Rägavere vallas 2017

03.05.17

Rägavere Vallavalitsus on välja kuulutanud lihtmenetlusega riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtu lepingus, mis hõlmab mustkattega teede löökaukude täitmist, aluskatte tasandamist ja pindamist neljal erineval Rägavere valla haldusalas oleval teelõigul.

Hanke nimetus: „Kohalike teede remont Rägavere vallas 2017", riigihangete registri reg. nr 185052.

Hankemenetlus: Lihthange. Hankemenetlus toimub e-riigihangete keskkonnas riigihangete registris (www.riigihanked.riik.ee). 

Hanke väljakuulutamine: Hange on avaldatud riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22. mai 2017.a. kell 11:00

Hankija: Rägavere Vallavalitsus.

Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete registri e-keskkonnast. Kontaktisik küsimuste korral: Lembit Talli, tel. 3292346, mob. 5179729 (era),  E-post: lembit@ragaverevv.ee.

 
Автор: TEA RUNOVSKI

Hanketeade:Rägavere valla kohalike teede katete remont 2015

10.05.16

HANKETEADE

Rägavere Vallavalitsus on välja kuulutanud lihtmenetlusega riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtu lepingus, mis hõlmab mustkattega teede löökaukude täitmist, tasandamist ja pindamist neljal erineval Rägavere valla haldusalas oleval teelõigul.

Hanke nimetus: „Rägavere valla teede remont 2016", riigihangete registri reg. nr 174282.

Hankemenetlus: Lihthange. Hankemenetlus toimub e-riigihangete keskkonnas riigihangete registris (www.riigihanked.riik.ee). 

Hanke väljakuulutamine: Hange on avaldatud riigihangete registris alates 9. maist 2016. a.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17. mai 2016.a. kell 11:00

Hankija: Rägavere Vallavalitsus.

Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete registri e-keskkonnast. Kontaktisik küsimuste korral: Lembit Talli, tel. 3292346, mob. 5179729,  E-post: lembit@ragaverevv.ee.

 
Автор: TEA RUNOVSKI

Rägavere Vallavalitsus kuulutab välja avaliku rendikonkursi Mõedaka külas Rägavere vallas asuvate kinnistute „Mõedaku Spordibaas“ning „Puhkebaasi“rendile andmiseks