22.04.16

Rahandusministeeriumi poolt hallatav haldusreformi infoleht

Infolehest on võimalik lugeda haldusreformi teemalisi artikleid, uuringuid ja analüüse. Samuti on veebilehel jooksev info haldusreformi seaduse eelnõu ettevalmistamisest ja omavalitsuste ühinemisläbirääkimistest

_______________________________________________________________

Автор: TEA RUNOVSKI
10.10.16

Rägavere valla haldusreformiga seotud materjalid

Rägavere Vallavolikogu tegi oma 20.01.2016 otsusega nr 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" Vinni vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Автор: TEA RUNOVSKI

Kontaktid