Rägavere valla jäätmekava

01.03.16

Rägavere valla jäätmekava 2015-2020

 
Eemalda

Jäätmeseadus
Rägavere vallas ei ole korraldatud jäätmevedu, vastavalt Jäätmeseaduse § 135 lg 2 
Kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest, korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus käesoleva seaduse §-de 66–69 tähenduses ei laiene."
___________________________

 

Rägavere valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu avalik väljapanek toimus  30.01.2015-13.02.2015. Jäätmekava eelnõuga sai tutvuda Rägavere Vallavalitsuse kantseleis (Pargi, Ulvi küla, Rägavere vald) tööpäevadel kella 9.00-15.00 ja Rägavere valla kodulehel https://ragavere.kovtp.ee/. Ettepanekud või vastuväited jäätmekava eelnõu kohta sai esitada kirjalikult hiljemalt 14.02.2015 Rägavere Vallavalitsusele aadressil Pargi, Ulvi küla 46701 Rägavere vald või e-postiga aadressil ragavere@estpak.ee

Автор: TEA RUNOVSKI

Veemajandus

22.02.16

_____________________

Ulvi külas toimuvast veeavariist 
teatada
Kunda Vesi OÜ
telefonile 322 1229

_____________________

Автор: TEA RUNOVSKI