Registreeri ennast Rägavere valla elanikuks!

11.11.14

Rägavere valla jaoks on suurimaks väärtuseks tema elanik.

Olulise osa meie valla tulubaasist moodustab laekumine üksikisiku tulumaksust (11,4% maksustatavast tulust) rahvastikuregistri andmetest lähtuvalt. Seega on äärmiselt oluline, et kõik meie valla territooriumil tegelikult elavad inimesed oleksid kantud siin rahvastikuregistrisse.

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmedrahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel. Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 30 päeva jooksul. Iga vallas elav isik saab kaasa aidata oma kodupaiga arengule, registreerides end Rägavere valla elanikuks. Tänu seniste Rägavere valla elanike panusele on vallaeelarve vahenditest remonditud kooli, lasteaeda ja hooldekodu; korrastatud teid ning lükatud lund; hooldatud vee- ja kanalisatsioonisüsteeme. Eelarve tulude suurenemine on põhialuseks ka suurematele investeeringutele. Mida rohkem laekub vallaeelarvesse raha, seda enam on võimalik rahastada vajalikke investeeringuid ja panustada erinevatesse valla poolt pakutavatesse teenustesse.

Praeguses majanduslikus olukorras on vallaeelarvele oluline iga kroon. 
Registreeri ka Sina, kes Sa elad küll Rägavere vallas, aga ei ole seni valla rahvastikuregistris, end Rägavere valla elanikuks!

Kuidas ennast registreerida Rägavere valla elanikuks?

Elukoha registreerimiseks rahvastikuregistrisse tuleb täita ja esitada elukohateade.
Elukohateate esitamiseks on Sul kolm võimalust:

  • Täita elukohateade kohapeal Rägavere Vallavalitsuses (Rägavere vald, Ulvi küla). Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (omaniku kirjalik nõusolek elukohateate vormil või üürileping).
  • Välja printida elukohateate vorm (leiad siit), see ära täita ja saata postiga aadressile Rägavere vald, Ulvi küla 46701, Lääne Virumaa. Elukohateate esitamisel posti teel lisada juurde koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest ja ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (omaniku kirjalik nõusolek elukohateate vormil või üürileping).
  • Esitada elukohateade elektrooniliselt kodanikuportaalis www.eesti.ee. või digitaalallkirjaga allkirjastatult elektronposti (ragavere@estpak.ee) teel.Elukohateate esitamiseks elektrooniliselt saab kodanikuportaali siseneda ID-kaardiga või internetipanga kaudu. 

Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed.Uue elukoha registreeringuga toimub automaatselt eelmisest elukohast väljaregistreerimine.

Soovitame kindlasti märkida elukohateatele kontakttelefoni, et probleemide ilmnemisel oleks võimalik elukohateate esitajat sellest kiirelt teavitada.

Автор: TEA RUNOVSKI

Blankettide täitmise juhend

11.11.14

Meelespea elukohateate esitajale:
1. Täitke elukohateade trükitähtedega.
2. Ruumi omaniku nõusolek tuleb elukohateatele võtta:
- kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik;
-  puudub üürileping või muu dokument, mis kinnitab ruumi kasutamise õigust elukohateatele kantud isikute poolt.
3.  Elukohateatele lisatakse:
- elukohateate esitamisel posti teel ? koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
- kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja ruumi kasutamise õigus on dokumenteeritud ? ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia;
- kaasomandis oleva ruumi aadressiandmete esitamisel elukohateatel ? kaasomanike või nende esindajate nõusolek;
4. Ruumi kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on:
- üürileping;
- allüürileping;
- tasuta kasutamise leping;
- elamuühistu (-kooperatiivi) põhikiri;
- muu seaduses sätestatud dokument.
5. Teise kasutatava elukoha ja sideaadressi andmetel on ainult informatiivne tähendus.
6. Sideaadressi võib esitada ka eraldi elukohateatega, muutmata elukoha või teise kasutatava elukoha aadressiandmeid.

Sünni ja surma registreerimine
Soovin registreerida lapse sündi
Lapse sünd tuleb registreerida 1 kuu jooksul pärast lapse sündi vanema elukoha järgses perekonnaseisuasutuses (omavalitsuses).  
- Vajaminevad dokumendid
1. vanemate passid
2. meditsiiniasutuse sünnitõend
3. abielutunnistus või kui lapse vanemad pole abielus, siis tehakse lapse põlvnemine kindlaks vanemate ühise kirjaliku avalduse alusel (esitatakse isiklikult)
- Väljastatavad dokumendid: lapse sünnitõend
sünni registreerimine on riigilõivuvaba.

Soovin registreerida surma
Surm tuleb registreerida 3 päeva jooksul isiku surma päevast.
Surmaakt koostatakse perekonnaseisuasutuses (omavalitsuses) surnu viimase elukoha või surmakoha järgi.
- Vajaminevad dokumendid
1. arstlik surmatõend
2. surnu pass
3. avaldaja pass
- Väljastatavad dokumendidsurmatõend 
surma registreerimine on riigilõivuvaba

 

Автор: TEA RUNOVSKI