Ametnikud

10.04.17

Põlula Kooli direktor Margus Maasik                       telefon 329 3287

Ulvi klubi juhataja Teele Kallip                                    telefon 329 5418
                                                                                           telefon 

Ulvi raamatukogu direktor Tea Runovski               telefon 329 3224

 

Автор: TEA RUNOVSKI