20.01.15
Rägavere valla põhimäärus on õigusakt, milles sätestatakse Rägavere valla omavalitsusorganite, nende komisjonide ning valla ametiasutuste moodustamise kord, õigused, kohustused ja töökord, nende suhted teiste omavalitsusüksuste, riigiorganite, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega.
§ 2 Rägavere valla kohalik omavalitsuse mõiste
(1) Valla kohalik omavalitsus on tema demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu lähtudes vallaelanike
õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi.
(2) Kohalikku omavalitsust vallas teostavad vahetu demokraatia vormis vallaelanikud rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel ja valla omavalitsusorganid. 
Toimetaja: TEA RUNOVSKI