« Tagasi

Virumaa Koostöökogu taotlusvoor avatud 21.-29.10.2017. Taotlusi saab esitada ainult läbi e-pria keskkonna.

Uus taotlusvoor tulemas
Leader-meede avaneb taas. Nimelt on Virumaa Koostöökogu taotlusvoor avatud 21.-29.10.2017. Taotlusi saab esitada ainult läbi e-pria keskkonna. Eelnevalt jälgi, et taotleja oleks e-pria kasutaja. Alati võib eelnevalt e-priasse dokumente sisestada, kuid projekti esitamine Virumaa Koostöökogule peab jääma taotlusvooru aega. Seekord on avatud 5-st meetmest 4.

Meede 1. Mikroettevõtluse arendamine –  maksimum toetusemäär 35 000€

Meede 3. Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine –  maksimum toetusemäär 15 000 €

Meede 4. Piirkonna kompetentside tõstmine –  maksimum toetusemäär 15 000€.

Meede 5. Noorte aktiviseerimine ja kaasamine –  maksimum toetusemäär 7000€.

Taotlusvoorude infopäevad toimuvad,

20.09.2017 Sonda rahvamajas, algusega kell 17.00

27.09.2017 Saka rahvamajas, algusega kell 17.00 
palun eelnevalt registreeruda infopäevadele aadressil info@viko.ee

*Projektitaotluste kinnitamise ja PRIAsse esitamise tähtajaks tegevusgrupi poolt on 22.12.2017. Taotleja saab märkida projektitaotluse avalduses oma tegevuste elluviimise alates 23.12.2017.

Esimese info saavad taotlejad Leader määrusest  https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011 , kus on väljatoodud abikõlbulikud kulud ja taotlemise tingimused alates § 27. Kõik kitsendused ja lisanõuded tulevad Virumaa Koostöökogu strateegiast http://www.viko.ee/upload/files/VIKO strateegia muudetud 13_01_2017.pdf , täpsemalt veel 2017 aasta rakenduskavast ja meetmelehtedest http://www.viko.ee/upload/files/Meetmelehed%202017(1).pdf.

 

NB! Kõik, kes on huvitatud taotlemisest peaksid juba tegelema taotlusdokumentidega. Pane tähele, et ettevõtlus nõuab äriplaani. Uuri juba omavalitsusest, kas sinu planeeritud ehitus või renoveerimine nõuab eel-või põhiprojekti, kui nõuab siis VIKO nõuab ehitusluba. Taotlemise dokumendid on kodulehel http://viko.ee/index.php?id=33

Registreeru Virumaa Koostöökogu projektijuhi konsultatsioonile aadressil ott.penek@viko.ee