2017 aasta hajaasustuse programm Lääne-Virumaal läheb käima

Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017. 2017 aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt...

Avaldage oma arvamust 2017. aasta eelarve projekti kohta

Rägavere valla volikogu avalikustab Rägavere valla 2017. aasta eelarve projekti. Peale kodulehel tutvumise saab eelarvega tutvuda ka Ulvi raamatukogus. Parandused;  ...

Ehitisregister uuenes(b)

Alates 6. oktoobrist on riiklik ehitisregister www.ehr.ee uuenenud tehniliselel platvormil. Suvel lisandub täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi...

Haldusreform-ühinemisest Vinni vallaga

Rägavere Vallavolikogu tegi oma 20.01.2016 otsusega nr 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" Vinni vallale...

Hambaravihüvitistest.Üks hüvitis kehtib ühel kalendriaastal

Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas vähemalt 30-eurone hambaravihüvitis. Kuna summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne...

Head lumesaanide ja ATV-de omanikud

Saanide sõiduhooaeg hakkab selleks aastaks küll läbi saama, kuid uus lumi tuleb järgmisel talvel taaskord maha. Mind on pannud muretsema nende maastikusõiduki juhtide käitumine, kes ei arvesta...

Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril korteriühistud

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuril 2018.a. Pooltes Eesti kortermajades puuduvad korteriühistud. Kõigis majades korteriühistute loomisega tahab seadusandja...

Kolme valla ühinemisküsitluse tulemused. Liitumise poolt hääletas 215 isikut, ehk 86,69% küsitluses osalejatest, liitumise vastu hääletas 33 isikut, ehk 13,31% küsitluses osalejatest.

Elanike arvamuse küsitluse tulemused olid järgmised: Rägavere vald Nimekirjas seisuga 01.11.2016 oli kantud 734 isikut. Arvamust avaldas 46 isikut ehk 6,27% nimekirja kantud...

Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud  voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus...

KUTSE VINNI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE 27.10.2017 KELL 13.00

Päevakord: 1. Rägavere Vallavalitsuse, Laekvere Vallavalitsuse ja Vinni Vallavalitsuse lahkumispalve  ärakuulamine 2. Vinni Vallavolikogu esimehe valimine 3. Vinni Vallavolikogu...

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030 eelnõu

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia sisaldab endas maakonna arengu strateegilisi eesmärke ja peamiseid väljakutseid maakonna arengus aastani 2030 neljas valdkonnas: loodus-, majandus- ja...

Maanteeameti uues e-teeninduses saab vahetada juhiluba ka nimevahetusel

 Käesolevast nädalast alates saab Maanteeameti uues e-teeninduses vahetada juhiluba ka nimevahetusel ehk näiteks pärast abiellumist . Juhiloa vahetamiseks peab isikul olema...

Märka abivajavat last!

Abivajav laps on laps , kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema  väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle...

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort! Enam kui 1400 noort kõikjal Eestis on alates eelmise aasta oktoobrikuust leidnud abi Noorte Tugilast. Noored, kes hetkel ei tööta...

Mida võiks teada, kui võtad põrsad

Kas  suudame eeloleval suvel seakatku farmidest eemal hoida? Hetkel on käes aeg mil paljud maainimesed  mõlgutavad  mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks...