« Tagasi

Kolme valla ühinemisküsitluse tulemused. Liitumise poolt hääletas 215 isikut, ehk 86,69% küsitluses osalejatest, liitumise vastu hääletas 33 isikut, ehk 13,31% küsitluses osalejatest.

Elanike arvamuse küsitluse tulemused olid järgmised:

Rägavere vald
Nimekirjas seisuga 01.11.2016 oli kantud 734 isikut. Arvamust avaldas 46 isikut ehk 6,27% nimekirja kantud isikutest. Liitumise poolt hääletas 30 isikut, ehk 65,22% küsitluses osalejatest, liitumise vastu hääletas 16 isikut, ehk 34,78% küsitluses osalejatest.

Laekvere vald
Nimekirjas seisuga 27.11.2016 oli kantud 1276 isikut. Arvamust avaldas 82 isikut ehk 6,43% nimekirja kantud isikutest. Liitumise poolt hääletas  77 isikut, ehk 93,9% küsitluses osalejatest, liitumise vastu hääletas 5 isikut, ehk 6,1% küsitluses osalejatest.

  Vinni vald
Nimekirjas seisuga 16.11.2016 oli kantud 3992 isikut. Arvamust avaldas 120 isikut ehk 3% nimekirja kantud isikutest. Liitumise poolt hääletas 108 isikut, ehk 90% küsitluses osalejatest, liitumise vastu hääletas 12 isikut, ehk 10% küsitluses osalejatest.

Kolmes vallas kokku oli  hääleõiguslikke isikuid 6002 Küsitlusest võttis osa 248 isikut, s.o  4,13% nimekirja kantud isikutest. Liitumise poolt hääletas 215 isikut, ehk 86,69% küsitluses osalejatest, liitumise vastu hääletas 33 isikut, ehk 13,31% küsitluses osalejatest.