« Tagasi

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort! C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Tugila_taust_logodega.jpg

Enam kui 1400 noort kõikjal Eestis on alates eelmise aasta oktoobrikuust leidnud abi Noorte Tugilast. Noored, kes hetkel ei tööta ega õpi on oodatud Noorte Tugilasse. Ametlik töötustaatus või registrijärgne elukoht ei ole Tugilasse pöördumisel olulised - oodatud on nii Rakvere, Rägavere kui ka Sõmeru valla, aga ka muu sissekirjutusega noored. Noorte Tugila püüab leiab igas noores üles motivatsiooni, tuues koju jäänud noored kogukonna- ja ühiskonnaellu tagasi.

See on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga. Noorsootöötaja jõustab ja toetab noort, aitab püstitada tal eesmärke ja suunab noort eneses peituvaid ressursse taas üles leida. Koolist väljalangenud või tööturult kõrvale jäänud on õrn sihtgrupp, kelle kogukonnaellu tagasitoomiseks toetab Tugila nende isiklikku arengut, lähtudes ainult noore  vajadustest ja huvidest. Noorsootöötaja on osake tugivõrgustikust, mis aitab noorel leida sobivat tööd või toetada noort hariduse jätkamisel.

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööle aitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emad -isad kui ka vanavanemad, naabrid, märgake abivajavaid noori enda ümber, kes ei õpi ega tööta, kellel võiks programmist abi olla. Julgustage neid Noorte Tugilaga ühendust võtma või andke ise hädasolijast Tugilale (anonüümselt) teada.  Lisaks nõustamisele toimuvad huvitavad ühisüritused, töötoad, koolitused ja väljasõidud.

Tugila noorsootöötaja on Oxana Nikitina, kellega saab ühendust võtta kas e-posti teel oxana@someru.ee või helistades tel: 5301 5577  või kirjutades Facebooki'i.

Otsi meid  ka Facebookist : Lääne-Virumaa Noorte Tugila.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" alusel.

 

                                                                                                 Oxana Nikitina, Noorte Tugila Noorsootöötaja