« Tagasi

Haldusreform-ühinemisest Vinni vallaga

Rägavere Vallavolikogu tegi oma 20.01.2016 otsusega nr 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" Vinni vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.


Kõik materjalid, mis puudutavad  ühinemist Vinni vallaga