Lehest

12.06.17
  • Viimane valla leht ilmub septembri teises pooles

________________________________________

Rägavere Valla Leht on valla uudiseid kajastav  paberkandjal ajaleht.

Ilmub neli korda aastas: veebruar, juuni, september ja detsember.

Lehes avaldatavad artiklid, uudised ja teated

aadressile ragavere.leht@gmail.com

Автор: TEA RUNOVSKI