Lehest

8.05.17
  • Kolmanda kvartali leht ilmub juuni alguses (kuupäev täpsustamisel)
  • Artiklid palun saatke 31. maiks

________________________________________

Rägavere Valla Leht on valla uudiseid kajastav  paberkandjal ajaleht.

Ilmub neli korda aastas: veebruar, juuni, september ja detsember.

Lehes avaldatavad artiklid, uudised ja teated

aadressile ragavere.leht@gmail.com

Toimetaja: TEA RUNOVSKI