« Tagasi

Märka abivajavat last!

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata vallavalitsusele või lasteabitelefoni numbril 116 111 (avatud 24 h). www.lasteabi.ee

 

Rägavere Vallavalitsuse kontaktid abivajavast lapsest teatamiseks : sotsiaaltöötaja Martin Kesamaa-  telefon 525 7171, e-post Martin@ragaverevv.ee vallavalitsuse üldtelefon – 32 95 412, e-post ragavere@estpak.ee

 

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse Ida piirkond (tööpiirkonnad – Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa) http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastekaitse-kontaktandmed/

 Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbrile 112