« Tagasi

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030 eelnõu

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia sisaldab endas maakonna arengu strateegilisi eesmärke ja peamiseid väljakutseid maakonna arengus aastani 2030 neljas valdkonnas: loodus-, majandus- ja sotsiaalne keskkond ning ühendused.

Aastaks 2020 on sõnastatud täpsemad maakondlikud eesmärgid eelnimetatud valdkondades ning lisatud tegevuste kava liikumiseks eesmärkide poole.

Maakonna arengustrateegia koostamisel on silmas peetud Euroopa Liidu (EL) rahastamisperioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika Eesti prioriteete,  kuna maakonna arengustrateegia on aluseks osade EL  toetusmeetmete meetmete rakenduslikele tegevuskavadele.

Maakonna arengustrateegia on koostatud valdkondlike töökoosolekute abil, samuti on arengustrateegia versioone esitatud täiendamiseks ja parandamiseks kõigile maakonna omavalitsusüksustele.

 

Eelnõuga saab tutvuda siin.

Strateegia kommentaarid siin.

Lisa 1 maakonna statistika  siin.

Lisa 2 eelneva strateegia ülevaade siin.