« Tagasi

Uus pakkumine alghinnaga 18000 eurot- Rägavere vallavalitsus müüb läbi avaliku kirjaliku menetlusega enampakkumise kinnistut Lääne-Virumaal Rägavere vallas Viru-Kabala külas

Kinnistu

Raamatukogu, katastritunnus 70201:001:0485, pindala 2 180m2, sihtotstarbega elamumaa.

Kinnistul asub 1 korruseline elamu ehitisregistri kood 108042644. Elamu on renoveeritud (katus, aknad, fassaad, siseviimistlus); ehitusalune pind 111m2; eluruumide pind 97,4 m2. Elamul on toimiv elektriliitumine, veevarustus oma puurkaevust, kanalisatsioon mahutiga. Elamus on INTERNET-i ühenduse võimalus.

Kinnistul on kaks kuuri kogupindalaga ca 50 m2 (ehitisregistri koodid 120796026 ja 120796032). Kinnistu on koormatud isikliku kasutusõigusega Eesti lairiba Arenduse Sihtasutuse ja Telia Eesti AS kasuks. Kinnistu ja sellel asuvate hoonetega on võimalik tutvuda kohapeal, teatades sobivast ajast ette telefonil 329 5412 (vallavalitsuse üldtelefon) või 329 5415 (vallavanem Virgo Koppel) või 329 2346 (abivallavanem Lembit Talli).

 

Kinnistu vahetus läheduses on bussipeatus ja raudteejaam. Kaugus valla keskusest (lasteaed kool, raamatukogu, kauplus, rahvamaja, perearst, hooldekodu) on ca 4 km.

Kaugus maakonnakeskusest Rakverest umbes 20 km.


Enampakkumise alghinnaks on 18 000 EUR

Kirjalikud pakkumised (kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine") palume esitada aadressil Rägavere Vallavalitsus, 46701, Rägavere vald, Ulvi küla, Mõisa tee 7. E-postiga võetakse vastu digi-allkirjastatud ümbrikus märkega „Enampakkumine" pakkumused aadressil: ragavere@estpak.ee.

Pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi, nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel, sõnadega väljendatud pakkumuse summat, pakkumuse esitaja allkirja või esindaja volitusi tõendavat dokumenti.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 30. aprilliks 2017. a.  kell 24:00 (loeb 30. aprilli postitempel). Hiljem laekunud pakkumusi ei arvestata. Pakkumuste avamine toimub 2. mail 2017. a. kell 11:10 Rägavere vallamajas (Mõisa tee 7, Ulvi küla) vallavanema kabinetis. Enampakkumise tulemustest teavitatakse kõiki osalejaid kirjalikult.


Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus ning notariaalne ostu-müügileping sõlmitakse enampakkumise võitjaga 1 kuu jooksul alates vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Ostja on kohustatud enne lepingu sõlmimist enampakkumise lõpphinnaks kujunenud kinnistu ostuhinna tasuma Rägavere Vallavalitsuse arveldusarvele. Ostja kannab kõik kulud, millised on seotud ostu-müügitehingu vormistamisega (notaritasu, riigilõiv).