« Tagasi

Head lumesaanide ja ATV-de omanikud

Saanide sõiduhooaeg hakkab selleks aastaks küll läbi saama, kuid uus lumi tuleb järgmisel talvel taaskord maha. Mind on pannud muretsema nende maastikusõiduki juhtide käitumine, kes ei arvesta maaomanikega ning kahjustavad nende istandusi ning talikülvi all olevaid põllualasid.

2015. aasta märtsis tehti keskkonnaseadustikus muudatus (http://k6k.ee/keskkonnaseadustik/4-ptk/2-jagu/pg-32), mis puudutab võõral maaüksusel viibimist. Selle järgi peab kõigil maastikusõiduki juhtidel olema maaomaniku luba, kui tahetakse tema valdusel sõita. Varem pidi maaüksus olema selgelt tähistatud, enam seda nõuet ei ole.

Tuletan meelde, et vastavalt liiklusseadusele peavad registreeritud olema kõik maastikusõidukid, millega sõidetakse väljaspool teid ning maaomaniku või valdaja territooriumi. Registreerima ei pea maastikusõidukeid, mida kasutatakse ainult omaniku või valdaja territooriumil, selleks ettenähtud kohtades väljaõppeks ja võistlusteks. Sama seaduse järgi ei tohi maastikusõidukiga sõita ühelgi teel, välja arvatud jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav, ning teel, kus seda lubab liikluskorraldusmärk.

Üks erisus siiski on. Teel võib liikuda ratasmaastikusõidukiga, millel on vähemalt kolm ratast ja mis on kehtestatud korras registreeritud. Mootorsaaniga ei tohi aga sõita ühelgi teel! Kui neid reegleid järgida, ei tohiks lahkhelisid tekkida.

Oleks mõistlik, kui maastikusõidukite juhid ning maaomanikud tekitaksid omavahel ühisarutelu, et leida lahendus probleemile, millisel maa-alal tohib sõita ja millisel mitte. Arutlusse võiks kaasata ka piirkonnapolitseiniku, kes oskaks samuti nõu anda. Praegusel nutiajastul oleks ju võimalik luua kaardirakendus, kuhu maaomanikud saaksid jooksvalt andmeid sisestada ning teada anda, kus nad ATV-de ja saanide omanikke näha soovivad ja vastupidi.

Suhelgem rohkem ning probleemid lahenevad. Nii on hundid söönud ja lambad terved.


Jaagup Nõmmeloo

Piirkonnapolitseinik