« Tagasi

Ehitisregister uuenes(b)

Alates 6. oktoobrist on riiklik ehitisregister www.ehr.ee uuenenud tehniliselel platvormil. Suvel lisandub täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri.

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega (sealhulgas ehitus- ja kasutusload). Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Juba töösse antud taotluste menetlemine aga jätkub, samuti saab kohalikele omavalitsustele uusi taotlusi esitada näiteks e-posti teel või paberil.

Üleminek uuele platvormile

Tegemist on registri uuendamise esimese etapiga, kus võetakse kasutusele uus tehniline platvorm. Samuti hakkasid alates 1. oktoobrist kehtima uued taotluste vormid ning sellest kuupäevast ei võeta enam vanadel vormidel taotlusi vastu.

Teise etapina on plaanis suvel muuta ehitisregistri toimingud, näiteks ehitusloa või kasutusloa taotlemine, menetlemine ja väljastamine, veebipõhiseks.

Ehitisregistri toimingute elektrooniliseks muutmine toimub koos praegu Riigikogus menetluses oleva ehitusseadustiku kehtimahakkamisega.

  • Eelnõu järgi rakendub see 1. juulil 2015.