2017 aasta hajaasustuse programm Lääne-Virumaal läheb käima

Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017. 2017 aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt...

8.-10 september toimub Ida- ja Lääne-Virumaa Kaitseliidu taktikaõppus "Põhjakonn". Intensiivseimad lahingtegevused toimuvad 09.09-10.09.2017 Sonda ,Ulvi, Põlula, Lavi, Kõrma, Miila, Nõmmiste ja Viru - Kabala piirkonnas.

8.-10. septembrini toimub Ida- ja Lääne- Virumaal Kaitseliidu taktikaõppus Põhjakonn.  Juba üheksandat korda korraldatav õppus käib nelja Virumaa valla territooriumil. Lisaks Eesti...

Avaldage oma arvamust 2017. aasta eelarve projekti kohta

Rägavere valla volikogu avalikustab Rägavere valla 2017. aasta eelarve projekti. Peale kodulehel tutvumise saab eelarvega tutvuda ka Ulvi raamatukogus. Parandused;  ...

Ehitisregister uuenes(b)

Alates 6. oktoobrist on riiklik ehitisregister www.ehr.ee uuenenud tehniliselel platvormil. Suvel lisandub täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi...

Haldusreform-ühinemisest Vinni vallaga

Rägavere Vallavolikogu tegi oma 20.01.2016 otsusega nr 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" Vinni vallale...

Head lumesaanide ja ATV-de omanikud

Saanide sõiduhooaeg hakkab selleks aastaks küll läbi saama, kuid uus lumi tuleb järgmisel talvel taaskord maha. Mind on pannud muretsema nende maastikusõiduki juhtide käitumine, kes ei arvesta...

Kolme valla ühinemisküsitluse tulemused. Liitumise poolt hääletas 215 isikut, ehk 86,69% küsitluses osalejatest, liitumise vastu hääletas 33 isikut, ehk 13,31% küsitluses osalejatest.

Elanike arvamuse küsitluse tulemused olid järgmised: Rägavere vald Nimekirjas seisuga 01.11.2016 oli kantud 734 isikut. Arvamust avaldas 46 isikut ehk 6,27% nimekirja kantud...

Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud  voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus...

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030 eelnõu

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia sisaldab endas maakonna arengu strateegilisi eesmärke ja peamiseid väljakutseid maakonna arengus aastani 2030 neljas valdkonnas: loodus-, majandus- ja...

Lasterikastele peredele toetuse maksmine

2017. aasta 1. juulist hakkab Sotsiaalkindlustusamet maksma kolme- ja enamalapselistele peredele lasterikka pere toetust. Kolme kuni kuut last kasvatavale perele on see 200 eurot kuus....

Maanteeameti uues e-teeninduses saab vahetada juhiluba ka nimevahetusel

 Käesolevast nädalast alates saab Maanteeameti uues e-teeninduses vahetada juhiluba ka nimevahetusel ehk näiteks pärast abiellumist . Juhiloa vahetamiseks peab isikul olema...

Märka abivajavat last!

Abivajav laps on laps , kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema  väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle...

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort! Enam kui 1400 noort kõikjal Eestis on alates eelmise aasta oktoobrikuust leidnud abi Noorte Tugilast. Noored, kes hetkel ei tööta...

Mida võiks teada, kui võtad põrsad

Kas  suudame eeloleval suvel seakatku farmidest eemal hoida? Hetkel on käes aeg mil paljud maainimesed  mõlgutavad  mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks...

Muudatus sõiduplaanides

Seoses reisirongide põhisõiduplaani muudatusega muutuvad ka maakonnaliini busside nr 16, 20, 32, 39, 46, 51, 53, 64 ja 66 sõiduplaanid Lääne-Viru Maavalitsus annab teada, et seoses Elroni...